• Εναλλακτικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Ατόμων με αναπηρία

    Οι σπουδές και τα προγράμματα του Music Hub είναι διαθέσιμα και με την μορφή εναλλακτικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με αναπηρία. Αυτές είναι:

    1. Μαθήματα κατ’ οίκον
    2. Μαθήματα μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες βιντεοκλήσεων. (Διαθέσιμες πλατφόρμες: zoom, google meet, viber, what's up)

    Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του Music Hub καλώντας στο 2019238990.